Polecenia wsadowe (występują w plikach BAT)

POLECENIA WSADOWE

CALL PLIK.BAT [parametry]
(wywołanie pliku BAT z zapewnieniem powrotu do pliku macierzystego)

CHOICE [/C[:]klawisze] [/N] [/S] [/T[:]domyslny,czas] [tekst]
(umożliwia dokonanie wyboru podczas wykonywania pliku BAT;
wykorzystuje zmienną ERRORLEVEL)

ECHO ON       (włączenie wyświetlania treścipoleceń z pliku BAT)
ECHO OFF      (wyłączenie wyświetlania poleceń)
ECHO komunikat       (wypisanie komunikatu)
ECHO.          (wyprowadzi pustą linię)
ECHO %ZMIENNA%      (wypisze zawartość zmiennej)
@ECHO OFF   (wyłączenie komunikatów od bieżącej linii;
            tak często rozpoczyna się pliki BAT)

FOR %zmienna IN (zbior) DO polecenie    (pętla FOR w linii komend)
FOR %I IN (*.*) DO FIND "ALA" %I     (zbiór to pliki w katalogu bieżącym)

FOR %%I IN (P1.TXT P2.TXT P3.TXT) DO COPY %%I PRN
(pętla FOR w pliku BAT - są dwa procenty przy zmiennej)

GOTO etykieta
(wykonanie skoku do linii oznaczonej etykieta; jeżeli będzie 
"GOTO koniec", to przejdzie do linii zaczynającej się ":koniec")

IF [NOT] ERRORLEVEL liczba polecenie    (spełnienie warunku)
IF [NOT] "napis1"=="napis2" polecenie
IF [NOT] EXIST plik1 polecenie
(jako napis może być np. %CONFIG% lub od %1 do %9)

PAUSE
(wstrzymanie wykonywania poleceń pliku BAT
do momentu wciśnięcia dowolnego klawisza)

SHIFT
(przesunięcie w lewo o jedną pozycję parametrów wywołania pliku wsadowego)

INNE POLECENIA WYSTEPUJĄCE CZASEM W AUTOEXEC.BAT

LOADHIGH [/L:obszar1[;min1][;obszar2[,min2]] plik [parametry]
(można użyć skrótu LH; ładowanie programu do pamięci UMB; 
domyślnie jest /L:1; jeżeli damy /L:0, to załaduje do pamięci
konwencjonalnej)

PATH katalog{;katalog}
(katalogi do przeszukiwania programów)

PROMPT parametry      (ustalenie wyglądu znaku zachęty) 
PROMPT $P$G       (typowe ustawienie)

CLS            (czyści ekran)

PARAMETRY WYWOŁANIA

Jeżeli plik BAT jest wywołany z parametrami, to wewnątrz tego pliku parametry są dostępne za pomocą zmiennych od %1 do %9. Zmienna %0 przechowuje nazwę danego pliku BAT.

PLIK BAT Z WYKORZYSTANIEM PARAMETRÓW


@ECHO OFF

IF "%1"=="" GOTO error
REM Jeżeli nie podano parametru to podaje składnię.
REM Jeżeli podano parametr to wypisze zdanie.

ECHO Podano liczbę %1.
GOTO koniec

:error
ECHO Prawidłowa składnia: %0 liczba

:koniec

PLIK BAT Z WYKORZYSTANIEM POLECENIA CHOICE


@ECHO OFF

CHOICE /C:ABCD /T:B,10 Wybieraj: Anna, Beata, Celina, Dorota - 
REM /C:ABCD - można wcisnać klawisze A, B, C, D.
REM Nie można zrobić więcej niż 4 warianty.
REM /N - nie będzie wyświetlana lista dopuszczalnych klawiszy.
REM /T:B,10 - domyślnie wybierze "B" po 10 sekundach.

ECHO.

REM Wykorzystanie zmiennej ERRORLEVEL.
REM Kolejność sprawdzania jest istotna!
REM Sprawdzamy od największej wartości.
IF ERRORLEVEL 4 GOTO dorota
IF ERRORLEVEL 3 GOTO celina
IF ERRORLEVEL 2 GOTO beata
IF ERRORLEVEL 1 GOTO anna

:anna
ECHO Wybrałeś Anna
GOTO koniec

:beata
ECHO Wybrałeś Beata
GOTO koniec

:celina
ECHO Wybrałeś Celina
GOTO koniec

:dorota
ECHO Wybrałeś Dorota

:koniec

Źródło: Polecenia wsadowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *